FUN IN THE SUN | Chương trình hè

Đây là chương trình hè được thiết kế đặc biệt dành cho các bé từ 3 – 6 tuổi. Khóa học diễn ra trong 10 tuần và sử dụng 100% tiếng Anh trong lớp học. Tại trại hè ANGLO, bé sẽ được là chính mình là ‘Đứa Trẻ Hạnh Phúc’ vì Con được chăm sóc cẩn thận, được chơi qua học theo ý thích, được thể hiện cảm xúc của bản thân, được yêu thương vô điều kiện. Quan trọng là, bé sẽ tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh sau khi kết thúc khóa học.

Bé sẽ nhận được gì trong
khóa khọc này?

Trải nghiệm 3 dự án và 4 môn học

Học Toán Montessori bằng tiếng Anh

3 giờ học ngữ âm mỗi tuần với GV nước ngoài

Luyên kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

Bé sẽ nhận được gì sau
khóa khọc này?

 Học cách làm việc nhóm, lập kế hoạch,…

 Tư tin thuyết trình bằng tiếng Anh qua các dự án.

 Khơi dậy đam mê học tiếng Anh và khám phá thế giới.

 Hình thành các thòi quen: Kiên nhân, cẩn thận, tự tin.

Hình ảnh lớp học

Đăng ký học thử